Zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech dla członków rodziny

Chyba każdy zgodzi się z uwagą, że ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo ważne. Nie jest zatem niczym zaskakującym, że w wielu państwach ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne – przykładem są Niemcy. Obecnie wielu Polaków ze względu na wyższe zarobki decyduje się na pracę za naszą zachodnią granicą. I związku z tym pojawiają się pytania o ubezpieczenia niemieckie. W tym także o ubezpieczenie zdrowotne.

Jak można ubezpieczyć członków rodziny w Niemczech? Jeśli i Ty zadajesz sobie to pytanie, dobrze trafiłeś. Postaramy się udzielić Ci niezbędnych informacji.

Ubezpieczenie rodzinne dla osób mieszkających w Niemczech

Zgodnie z aktualnym prawem niemieckim możesz nieodpłatnie ubezpieczyć swoją rodzinę w ramach systemu państwowego. Według niemieckiego ustawodawcy możesz objąć swoim ubezpieczeniem w Niemczech następujące osoby:

  • małżonka albo partnera życiowego z tzw. „Eingetragene Lebenspartnerschaft” (chodzi o zalegalizowane związki osób o tej samej płci);
  • dzieci do 23 roku życia, które nie posiadają własnych dochodów. Dotyczy to dzieci przysposobionych, objętych opieką, a także wnuków. W przypadku dzieci, które nadal się uczą po ukończeniu 23 roku życia, mogą zostać objęte ubezpieczeniem aż do ukończenia 25 roku życia;
  • dzieci niepełnosprawne (zgodnie z definicją IX Księgi Kodeksu Socjalnego, SGB IX) pod warunkiem, że ich niepełnosprawność została stwierdzona już w okresie ubezpieczenia rodzinnego.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech może objąć Twoją rodzinę, pamiętaj, że podstawowymi warunkami są: zamieszkanie na terenie RFN oraz brak własnego ubezpieczenia. Twoje ubezpieczenie może objąć współmałżonka, partnera życiowego lub dzieci, których dochód nie przekracza 455 euro miesięcznie. W tym miejscu warto podkreślić, że brane są pod uwagę wszelkie możliwe źródła dochodu.

dla rodziny mieszkajacej w niemczech

Jak zgłosić do ubezpieczenia rodzinnego członków rodziny mieszkających na terenie Niemiec?

To naprawdę nic trudnego! Na stronie internetowej np. AOK znajdziesz odpowiedni formularz zgłoszeniowy w języku niemieckim. Do swojego wniosku musisz załączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu oraz takich dokumentów jak: akty urodzenia dzieci, akt ślubu itd. Jeśli chcesz objąć swoim ubezpieczeniem zdrowotnym współmałżonka, musisz załączyć zaświadczenie o jego dochodach. W przypadku dzieci, które ukończyły juz 23 rok życia, niezbędne będzie z kolei zaświadczenie o kontynuowaniu przez nie nauki.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze, że Polacy mieszkający w Niemczech, którzy objęci są ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mają pełne prawo do korzystania ze świadczeń tego systemu. Podczas pobytu w Polsce natomiast mogą korzystać ze świadczeń w takim samym zakresie jak w każdym innym kraju należącym do Unii Europejskiej – w tym celu korzysta się z karty ubezpieczeniowej AOK, na której odwrocie znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EHIC.

Ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodzin mieszkających w Polsce

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które chciałyby objąć swoim ubezpieczeniem zdrowotnym także i członków rodziny mieszkających w Niemczech. To jak najbardziej możliwe! Aktualny stan prawny pozwala osobie pracującej w Niemczech i ubezpieczonej w niemieckiej kasie chorych na objęcie ubezpieczeniem rodzinnym zarówno współmałżonka i dzieci w Polsce jak i rodzice, o ile prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Pamiętaj jednak, że możliwość ta dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ubezpieczenia w Polsce. De facto oznacza to, że nie możesz ubezpieczyć osoby bezrobotnej, emeryta, rencisty.

Wiele osób zapytuje o możliwość ubezpieczenia zdrowotnego dzieci mieszkających w Polsce. W chwili obecnej DVKA, niemiecka instytucja łącznikowa z siedzibą w Bonn, jest zdania, że krajowa podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego ma pierwszeństwo nad zagraniczną. Pogląd ten motywowany jest art. 32 Rozporządzenia UE 883/2004.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym dla siebie i członków Twojej rodziny w Niemczech, możesz wziąć pod uwagę także ofertę prywatnych ubezpieczycieli. Co prawda nie ma w tym przypadku możliwości bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem członków rodziny, jednak można dopasować zakres usług do swoich prywatnych potrzeb.

Obecnie prywatni ubezpieczyciele, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferują naprawdę szerokie spektrum usług. Przekonaj się sam, czy niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych jest dla Ciebie. Możesz szybko, za pomocą internetowej porównywarki ubezpieczeń, znaleźć taryfę obejmującą usługi, które by Cię interesowały.