Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Osoby pracujące w Niemczech powinny dla własnego bezpieczeństwa zapoznać się bliżej z niemieckim systemem ubezpieczeniowym. Warto od razu podkreślić, że dość dobrą ochronę ubezpieczeniową zapewnia już niemiecki ustawowy system ubezpieczeniowy. W naszym artykule zajmiemy się ubezpieczeniami wypadkowymi. Jaką ochronę one obejmują? Kiedy dobrym rozwiązaniem jest dodatkowe ubezpieczenie prywatne? Postaramy się na te i inne pytania związane z tematem niemieckich „Unfallversicherungen” odpowiedzieć.

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe dla pracujących w Niemczech

Warto od razu podkreślić, że wszystkie osoby, które zatrudnione są legalnie w zakładach pracy w Niemczech są od razu ubezpieczane w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Ochrona w ramach ubezpieczenia obowiązuje zarówno osoby pracujące w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to także osób, których zarobki nie przekraczają granicy zwalniającej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy wszystkich – niezależnie od narodowości. Jeśli zatem pracujecie legalnie w Niemczech, także jesteście objęci ochroną ubezpieczeniową w tym względzie.

Wypadek przy pracy. O czym należy pamiętać?

Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek wypadku przy pracy w Niemczech, należy tak szybko, jak to tylko możliwe powiadomić o tym zarówno prawodawcę, jak i branżowy zakład ubezpieczeń wypadkowych (niem.: Berufsgenossenschaft). Jeśli chodzi o zakład ubezpieczeniowy, może on zostać jak najbardziej powiadomiony o wypadku przez lekarza, który będzie Ci udzielał pomocy. W tym miejscu warto podkreślić, że w Niemczech osoby, które ucierpiały podczas wypadku w pracy, korzystają z pomocy specjalnych lekarzy ubezpieczenia wypadkowego. Dopiero taki lekarz podejmuje decyzję o tym, kto będzie dalej prowadził Twoje leczenie.

Wielu Polaków, którzy pracują w Niemczech, zadaje sobie pytanie, jak wygląda kwestia korzystania z przysługujących świadczeń podczas pobytu w Polsce. Zasadniczo możecie bez problemu korzystać z takich świadczeń jak np. leczenie ambulatoryjne, środki rehabilitacyjne, lekarstwa itd. Samo rozliczenie kosztów z tym związanych ma miejsce przez odpowiednie biuro łącznikowe (Dachverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen).

Uwaga: od razu przy zgłaszaniu wypadku należy zaznaczyć, że doszło do niego przy pracy lub w drodze z/do pracy. Zapisz datę, godzinę wypadku. W miarę możliwości zanotuj dane kontaktowe świadków zdarzenia – ubezpieczyciel może chcieć się z nimi skontaktować.


Transport poszkodowanego po wypadku
Specjalistyczny transport po wypadku

Świadczenia w ramach ustawowego ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech

Jeśli chodzi o ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech, gwarantuje ono zarówno świadczenia rzeczowe jak i pieniężne. Do świadczeń rzeczowych zaliczają się opieka medyczna ora rehabilitacja. Pierwsza pomoc , ambulatoryjna opieka lekarska, stacjonarna opieka (gdy to konieczne)m domowa pielęgnacja osoby poszkodowanej, lekarstwa, środki opatrunkowe, rehabilitacyjne, zabiegi stomatologiczne – to wszystko obejmuje ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech.

Oczywiście ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech obejmuje także różnego rodzaju świadczenia finansowe. Chodzi tutaj o:

  • zasiłek powypadkowy,
  • wyrównawczy,
  • pielęgnacyjny,
  • rentę,
  • odprawę,
  • rentę rodzinną,
  • w najgorszym przypadku zasiłek pogrzebowy

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

W Niemczech bardzo prężnie działa prywatny system opieki ubezpieczeniowej. Bez problemu możecie wybrać także prywatne ubezpieczenie wypadkowe w tym kraju. Podstawowa zaleta prywatnego ubezpieczenia wypadkowego polega na tym, że zapewnia ono ochronę nie tylko w czasie pracy, ale także w domu, na urlopie itd. W tym sensie prywatne ubezpieczenie wypadkowe wypełnia lukę, którą można zauważyć w państwowym systemie. Wato w tym miejscu podkreślić jeszcze, że prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech można wykupić zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci.

Dlaczego właściwie warto zdecydować się na prywatne ubezpieczenie wypadkowe? Nie zapominajmy o tym, że około 70% wypadków zdarza się w czasie wolnym (a takie wypadku nie są objęte ubezpieczeniem państwowym). Oprócz tego należy pamiętać także i o tym, że dzieci do lat 3 nie są chronione przez państwowe ubezpieczenie wypadkowe. Prywatne ubezpieczenie wypadkowe to gwarancja pomocy finansowej, gdyby na skutek wypadku doszło do kalectwa lub śmierci osoby ubezpieczonej. W takich przypadkach ubezpieczyciel wypłaca albo poszkodowanemu albo jego rodzinie ustaloną sumę, ewentualnie rentę.