Ubezpieczenie samochodu w Niemczech. Jak je wypowiedzieć?

Według aktualnych statystyk po niemieckich drogach porusza się obecnie około 40 milionów aut zarejestrowanych w Niemczech. Każde zarejestrowane auto musi mieć oczywiście ubezpieczenie OC (tzw. Haftpflichtversicherung). Oprócz tego można zdecydować się również na dodatkowe ubezpieczenie AC. Każdego roku ustala się nowe klasy samochodów oraz klasy regionalne (Typklassen i Regionalklassen), które mają wpływ na to, jak wysoką składkę będą płacić kierowcy w następnym roku.

Jeśli Twój model samochodu, statystycznie rzec ujmując, często uczestniczy w kolizjach drogowych, musisz liczyć się z tym, że wpłynie to na wysokość Twoich składek. Niestety negatywnie. Oczywiście nie trzeba wcale godzić się z podwyższonymi składkami ubezpieczeniowymi. W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy i znalezienie nowego ubezpieczyciela, który zaoferuje lepsze warunki finansowe.

Do 30 listopada zmienisz ubezpieczenie samochodu

Zasadniczo ubezpieczenie samochodowe należy zmienić do 30 listopada (nie dotyczy to nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy).

Do 30 listopada zmienisz ubezpieczenie auta

Dlaczego właśnie data 30 listopada jest datą graniczną w tym przypadku? Warto pamiętać o tym, że umowa ubezpieczeniowa (w większości przypadków) wygasa 31 grudnia, a z racji tego, że okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, wypowiedzenie musi najpóźniej 30 listopada znaleźć się u Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. W ciągu roku nie można wypowiedzieć ubezpieczenia samochodowego.

Uwaga: jeśli już zdecydujesz się złożyć wypowiedzenie do 30 listopada, od 1 stycznia kolejnego roku musisz mieć podpisaną umowę z i innym ubezpieczycielem. Dlatego warto zawczasu poszukiwać atrakcyjnej oferty. Zasadniczo możliwe jest złożenie wypowiedzenie, a jeśli nie uda się znaleźć później lepszej oferty, jego wycofanie.

Nadzwyczajne wypowiedzenie ubezpieczenia samochodu w Niemczech

Oczywiście także w Niemczech możesz wypowiedzieć swoje ubezpieczenie samochodowe w trybie nadzwyczajnym. Aby to jednak było możliwe, muszą zaistnieć określone warunki. Zasadniczo zmiana ubezpieczyciela w innym terminie niż w podanym powyżej jest możliwa, jeśli zmieniasz auto ( w takiej sytuacji to żaden problem) lub jeśli doszło do kolizji.

Natomiast prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia ubezpieczenia samochodu (Sonderkündigungsrecht) przysługuje Ci wtedy, gdy pismo informujące o podwyższonych opłatach otrzymasz z ubezpieczalni np. w grudniu lub styczniu. W takim przypadku masz cztery tygodnie od otrzymania pisma na włożenie wypowiedzenia. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia przysługuje wtedy, gdy jedna ze stron umowy nie wywiązuje się z jej postanowień lub gdy zmieniła warunki podpisanej umowy.

Trzeba jednak przyznać, że większość ubezpieczalni informuje swoich klientów o podwyżkach już w październiku. Niedługo po tym, jak określone zostaną nowe klasy samochodów oraz klasy regionalne.

Jak wypowiedzieć umowę?

Z punktu widzenia formalności wypowiedzenie umowy nie jest zbyt skomplikowane, gdy chodzi o ubezpieczenie samochodowe. Najczęściej formularz wypowiedzenia można znaleźć na witrynie swojego ubezpieczyciela – wystarczy go pobrać, wypełnić, podpisać i wysłać. Obecnie prawo dopuszcza już możliwość wysłania takiego dokumentu za pośrednictwem maila lub faksu, jednak warto wysłać go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

W Niemczech wypowiedzenie ubezpieczenia samochodowego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Pamiętaj, że termin rezygnacji do maksymalnie 30 listopada danego roku. W praktyce oznacza to, że tego dnia Twoje wypowiedzenie musi dotrzeć do siedziby ubezpieczyciela. Nie jest barana pod uwagę data stempla pocztowego w tym konkretnym przypadku. Dla pewności można zawsze wysłać wypowiedzenie jednocześnie pocztą i mailem.

Znajdź nowego ubezpieczyciela

Gdy tylko otrzymasz informację na temat składek do zapłacenia w nadchodzącym roku, możesz zapoznać się z pomocą porównywarki internetowej z aktualnymi ofertami wiodących ubezpieczycieli. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, których składki przez przyporządkowanie ich samochodu do innej klasy mają wzrosnąć. Jeśli jednak Twoje składki mają być niższe i tak warto zrobić porównanie aktualnych ofert. Dlaczego? Większość ubezpieczalni oferuje nowym klientom lepsze warunki finansowe niż swoim dotychczasowym klientom. Jako nowy klient innego towarzystwa możesz w wielu przypadkach oczekiwać bardziej korzystnych składek. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które cenią sobie oszczędności. Samo porównacie ofert zajmie Ci chwilę, a naprawdę warto.

Ubezpieczenie auta w Niemczech – Kalkulator