Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech

Gdy mowa o ważnych ubezpieczeniach w niemieckim systemie, warto poświęcić nieco uwagi ubezpieczeniu pielęgnacyjnemu. Jak sama nazwa wskazuje, państwowe ubezpieczenie pielęgnacyjne oferuje wsparcie finansowe ososbom ubezpieczonym zdrowotnie, które potrzebują określonych świadczeń pielęgnacyjnych. Ubezpieczenie pielęgnacyjne zostało wprowadzone w Niemczech w roku 1995.

Choć nie da się zaprzeczyć, że ubezpieczenie to jest bardzo potrzebne, należy zaznaczyć, że świadczenia z jego tytułu są często niewystarczające do pokrycia kosztów opieki szpitalnej lub ambulatoryjnej. Nic zatem dziwnego w tym, że coraz więcej osób decyduje się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego u prywatnych ubezpieczycieli. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że osoby wykupujące prywatne ubezpieczenie pielęgnacyjne w Niemczech już od kilku lat mogą liczyć wsparcie finansowe ze strony państwa. Tym bardziej warto rozważyć to rozwiązanie.

Ubezpieczenie pielegnacyje niemieckie
Ubezpieczenie pielęgnacyjne informacje

Dlaczego świadczenia z tytułu państwowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie są wystarczające?

Niestety to nie przypadek, że świadczenia wypłacane z tytułu ubezpieczenia pielęgnacyjnego często nie są wystarczające. W dużej mierze ma na to wpływ demografia. Pod koniec 1999 roku było w Niemczech ok. 2 mln osób, które zmuszone były do korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych. Dekadę później świadczeniobiorców było już ok. 2,5 mln. Ekspercie z branży ubezpieczeniowej są zdania, że z czasem będzie w społeczeństwie coraz więcej osób korzystających z zasiłku pielęgnacyjnego. Według szacunków osób tych ma być ok. 4,5 mln w roku 2050. W dużym stopniu na ten trend ma wpływ fakt, że stale wydłuża się średnia długość życia ludzkiego. W praktyce oznacza to, że osoby wymagające opieki ze strony najbliższych lub profesjonalnych świadczeń pielęgnacyjnej będą coraz dłużej korzystały z zasiłku pielęgnacyjnego. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że stale postępujące zmiany demograficzne w społeczeństwie są wielkim wyzwaniem dla państwowego systemu ubezpieczeń.

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie pielęgnacyjne zostało wprowadzone po to, aby częściowo wspomóc osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pomysłodawcy państwowych świadczeń pielęgnacyjnych w Niemczech nigdy nie zakładali, że zasiłek pielęgnacyjny ma pokrywać całość kosztów pielęgnacyjnych. Zasiłek ten miał z założenia stanowić jedynie częściową pomoc finansową.

Niestety nie zawsze możliwe jest pokrycie pozostałych kosztów na własną rękę. Pobyt w niemieckim domu opieki może kosztować nawet ok. 3000 euro miesięcznie. Niemiecka „Pflegekasse” wypłaca nawet w przypadku trzeciego stopnia świadczeń pielęgnacyjnych (Pflegestufe 3) jedynie połowę tej kwoty. Reszta opłacana jest z dochodów lub oszczędności świadczeniobiorcy. Jeśli te środki są niewystarczające, do zapłaty pociągnięta zostaje jego najbliższa rodzina.

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Aby móc wnioskować o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, trzeba oczywiście opłacać składki. Świadczenie może otrzymać osoba, która:

  • została zakwalifikowana do jednej z grup pielęgnacyjnych;
  • posiada niemieckie ubezpieczenie i wymaga opieki;
  • ma własne gospodarstwo domowe/mieszka u osoby, która się nią opiekuje;
  • nie pobiera świadczeń o charakterze odszkodowania.

Prywatne ubezpieczenie pielęgnacyjne i jego zalety

Coraz więcej osób pracujących i mieszkających w Niemczech jest zainteresowanych zakupem prywatnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego. To bardzo pozytywny trend, zważywszy na fakt stale rosnących kosztów pielęgnacyjnych. Mimo coraz wyższych składek w przypadku ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego wsparcie z Pflegekasse jest bardzo ograniczone. Dlatego tak istotne jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia, które zapewni pomoc finansową w razie konieczności skorzystania z usług pielęgnacyjnych. Możliwość wybrania zakresu świadczeń, wiele różnych taryf, elastyczne podejście ubezpieczycieli – te argumenty przemawiają za wyborem ubezpieczenia prywatnego.

Wybierz odpowiednie ubezpieczenie online

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem prywatnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech zachęcamy do skorzystania z porównywarki internetowej przy szukaniu odpowiedniej oferty. Portale, na których można porównać aktualne oferty ubezpieczeniowe, współpracują najczęściej z wieloma ubezpieczycielami. W praktyce oznacza to, że otrzymasz po wypełnieniu formularza porównywarki niezbędnymi danymi oferty wszystkich liczących się na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. W kilka minut sprawdzisz, który ubezpieczyciel może zaoferować Ci najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia.

Te prywatne ubezpieczenia mogą Cię zainteresować:

  1. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
  2. Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech