Ubezpieczenie na życie w Niemczech – podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie, czyli Lebensversicherung, to jeden z bardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych także w Niemczech. Obecnie można wybrać wiele różnych ubezpieczeń tego typu, dostosowując je do swoich potrzeb. Zasadniczo niemieckie ubezpieczenie na życie to unikalne połączenie finansowego zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej oraz efektywnego oszczędzania na emeryturę.

Ubezpieczenie na życie w Niemczech - trzy najpopularniejsze rodzaje

Pewną alternatywę dla tradycyjnych produktów tego typu stanowią terminowe ubezpieczenia na życie, które gwarantują dobrą ochronę rodzinie i jednocześnie mogą być połączone z ubezpieczeniami emerytalnymi.

Ubezpieczenie na życie w Niemczech – trzy najpopularniejsze rodzaje

Jeśli chodzi o niemiecki ubezpieczenie na życie, można zdecydować się na następujące warianty:

  • Risikolebensversicherung – ubezpieczenie obejmuje pytania o zdrowie. Umowa wchodzi w życie od razu po jej zawarciu. Kwota ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego. Niskie składki przy wysokiej kwocie ubezpieczenia;
  • Lebensversicherung – w tym przypadku ubezpieczenie na życie to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Gdy skończy się okres płacenia składek, możemy otrzymać zgromadzone pieniądze – w formie renty lub jednorazowej wypłaty;
  • Sterbegeldversicherung – oferta dla osób starszych lub chorych. Ubezpieczenie nie obejmuje pytań o stan zdrowia. Ubezpieczyć może się każdy, ubezpieczenie działa jednak dopiero po 1-2 latach od zawarcia umowy. Suma wypłacana jest osobie uposażonej po śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie dla młodych rodzin

Stosunkowo często na niemieckie ubezpieczenie na życie decydują się młode rodziny. W tym przypadku godnym uwagi produktem ubezpieczeniowym jest terminowa polisa na życie (niem. Risikolebensversicherung). Dlaczego? Zazwyczaj chodzi w tym przypadku o młodych ludzi, których sytuacja finansowa nie jest jeszcze do końca ustabilizowana. Śmierć jednego z żywicieli rodziny mogłaby w tej sytuacji doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Terminowa polisa na życie ma stosunkowo niskie składki i jednocześnie może stanowić bardzo dobre zabezpieczenie dla partnera i dzieci. Tego typu ubezpieczeniowe na życie oferują w zasadzie wszystkie liczące się ubezpieczalnie w Niemczech.

Ubezpieczenie na życie dla osób prowadzących działalność (Gewerbe)

Specyficzną grupę potencjonalnych klientów ubezpieczalni niemieckich stanowią osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą, czyli tzw. Gewerbe. Warto podkreślić, że osoby te z reguły nie płacą składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne. Z racji tego muszą samodzielnie zadbać o zabezpieczenie na czas emerytury. W tym przypadku eksperci polecają kapitałowe ubezpieczenie na życie, które z jednej strony obejmuje zabezpieczenie rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego, z drugiej strony natomiast wiąże się także z zabezpieczeniem na czas emerytury.

Ubezpieczenie na życie dla zatrudnionych na umowę o pracę

Oczywiście także i osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny wziąć pod uwagę ubezpieczenie na życie. Naturalnie pracownicy etatowi płacą składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, jednak prywatne ubezpieczenie może być dla nich dodatkowym zabezpieczeniem. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, także i tym razem rekomendujemy zdecydowanie kapitałowe ubezpieczenie na życie. Jeśli natomiast Wasza rodzina znajduje się w tak stabilnej sytuacji finansowej, że dodatkowe zabezpieczenie finansowe nie jest konieczne, możecie wybrać po prostu jeden z rozlicznych wariantów prywatnego ubezpieczenia emerytalnego. Niemieckie ubezpieczalnie podchodzą do swoich klientów na tyle elastycznie, że w zasadzie każdy może dobrać odpowiedni produkt.

Wypłata ubezpieczenia na życie w Niemczech

Jeśli zdecydujecie się na klasyczne Lebensversicherung, suma ubezpieczenia zostanie wypłacona jednorazowo, gdy upłynie termin ustalony w umowie z ubezpieczycielem. Jednorazowa płatność to rozwiązanie standardowe, jednak bardzo często ubezpieczalnie proponują swoim klientom zamianę należnej jednorazowej kwoty na przysługującą natychmiastowo emeryturę. To rozwiązanie jest godne rozważenia, jeśli zakładacie, że Wasza emerytura niemiecka nie będzie zbyt wysoka lub gdy po prostu nie potrzebujecie jednorazowo tak dużej kwoty.

Polisa na życie a kwestia opodatkowania

Wiele osób zastanawia się na pewno, jak wygląda kwestia opodatkowania niemieckich polis na życie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wpływy z polis zawartych po 2005 roku są w pełni opodatkowane, jeśli ubezpieczony dożyje wypłaty. Wypłacana kwota zostanie opodatkowana w wysokości odpowiadającej indywidualnej stawce, uzależnionej np. od dochodów ubezpieczonego.