Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

  • Obecny system ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech składa się z trzech filarów. W dużym stopniu obowiązkowego ubezpieczenia państwowego, zakładowych systemów emerytalnych oraz ubezpieczeń prywatnych.

Pierwszy filar ubezpieczenia, czyli ustawowe ubezpieczenie emerytalne obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników, stażystów oraz niektórych przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydują się opłacać składki emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech

(UWAGA: z dużym prawdopodobieństwem od roku 2020 wszyscy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech będą podlegali również pod obowiązek ubezpieczenia emerytalnego. Natomiast nie została jeszcze ustalona dokładna data wprowadzenia ustawy). Aby otrzymać prawo do świadczeń emerytalnych, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego prze minimum 5 lat. Jak nietrudno zgadnąć, wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości uiszczanych składek.

Wspomniane zakładowe systemy emerytalne (Betriebsaltervorsorge) są elementem systemu emerytalnego, do którego możemy przystąpić dobrowolnie. Wprawdzie sposób ich funkcjonowania jest określony odgórnie przez prawo, ale o tym, czy tego rodzaju system zostanie w ogóle utworzony podejmuje każdorazowo decyzję pracodawca.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Obecnie z przyczyn demograficznych państwowe emerytury nie są wystarczająco wysokie, by mogły zapewnić emerytom zachowanie dotychczasowego standardu życia. Z tego względu warto pomyśleć o skorzystaniu z trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli z ubezpieczenia prywatnego. Podpisując umowę z prywatnym towarzystwem emerytalnym, możemy liczyć na inwestycję naszego kapitału albo w relatywnie bezpieczne papiery wartościowe albo też bardziej ryzykowne, lecz potencjalnie również i bardziej zyskowne, fundusze inwestycyjne. W przypadku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych możemy zwykle zdecydować się nie tylko na wypłacanie comiesięcznej renty, ale także na jednorazową wypłatę całego zgromadzonego kapitału wraz z odsetkami.


Warto podkreślić, że na ubezpieczenia prywatne decydują się zwykle przedsiębiorcy, którzy w Niemczech nie mają obowiązku opłacania składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne (stan na rok 2019 a już od roku 2020 prawdopodobnie wprowadzony zostanie obowiązek również dla osób Gewerbie ).

Prywatna emerytura w Niemczech, korzyści:

  • bezpieczeństwo i procentowy wzrost zgromadzonego kapitału
  • możliwość wstrzymania płatności składek
  • korzyści podatkowe
  • możliwa 50 procentowa dopłata do miesięcznej składki emerytalnej
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci
  • podlega pod prawo spadkowe
  • możliwe uzyskanie wcześniejszej emerytury
  • możliwość wcześniejszej wypłaty kapitału
  • możliwość zbierania kapitału emerytalnego dla siebie ale również dla dziecka już od 1 roku życia

Skoro już mowa o zabezpieczeniach prywatnych, należy zaznaczyć, że w Niemczech poza typowymi ubezpieczeniami prywatnymi możemy jeszcze zdecydować się na ubezpieczenia prywatne, które wspierane są przez państwowe. Takim ubezpieczeniem jest np. wiążące się z państwowymi dopłatami do składek Riester-Rente. Ubezpieczenie to przeznaczone jest w pierwszej kolejności do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem ustawowym. Również przedsiębiorcy mogą przystąpić do Riester-Rente, jednak w tym przypadku konieczne jest spełnienie kilku dodatkowych wymagań. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednak zdecydować się na ubezpieczenie prywatne w ramach Rürup-Rente, które wiąże się z dość znacznymi ulgami podatkowymi.