Studenci zagraniczni a obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Od roku 2009 każda osoba przebywająca w Niemczech jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Także i osoby, które przebywają w Niemczech przez stosunkowo krótki okres czasu muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak i zagranicznych studentów, którzy rozpoczynają naukę na niemieckim uniwersytecie lub innego typu uczelni wyższej. Zagraniczni studenci mogą skorzystać z ubezpieczenia w państwowej kasie chorych tzw. GKV albo w prywatnej kasie chorych tzw. PKV.

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest obligatoryjne

Młodzi ludzie, którzy zamierzają rozpocząć studia w Niemczech, powinni formalności związane z ubezpieczeniem zdrowotnym załatwić jako jedne z pierwszych. Dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim chodzi o to, że:

Jakie grupy studiujących muszą pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym?
  • wszyscy studenci są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego – jest to obowiązek, którego nie sposób uniknąć;
  • przed rozpoczęciem studiów na jakiejkolwiek niemieckiej uczelni wyższej trzeba przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Bark zaświadczenia jest równoznaczny z tym, że nie można podjąć studiów.

Jakie grupy studiujących muszą pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym?

Wiek studenta, kraj jego pochodzenia, a także cel pobytu w Niemczech to czynniki, od których zależą warunki ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju. W chwili obecnej ustawodawca wyróżnia pięć grup studiujących obcokrajowców, które zobowiązane są do posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (niekonieczne niemieckiego!). Są to:

  • wszyscy studenci, którzy pochodzą z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z tych, które podpisały z Niemcami konwencję o zabezpieczeniu społecznym;
  • studenci pochodzący z innych krajów;
  • studenci, którzy zdążyli już ukończyć 30 rok życia albo ukończyli 14 semestr studiów;
  • osoby uczestniczące w różnego typu kursach przygotowawczych do studiów;
  • doktoranci oraz stypendyści z innych krajów.

Ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju

Kiedy zagraniczny student może zostać przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które zostało zawarte w jego własnym kraju? Możliwość ta dotyczy studentów z państw UE i EOG oraz tych, które podpisały z Niemcami konwencję na temat zabezpieczenia społecznego. To grupy studentów zagranicznych, które mogą zostać zwolnione z obowiązkowego niemieckiego ubezpieczenia, jeśli przedłożą zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w swoim kraju.

Generalnie studenci z powyższych krajów mogą:

  • mieć w swoim kraju państwowe ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadku ubezpieczenie to jest uznawane w ramach państwowego sytemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech. Ubezpieczony powinien posiadać European Health Insurance Card (EHIC) – karta wydana zostanie przez jego rodzimą kasę chorych;
  • mieć w swoim kraju prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie od rodzimej kasy. Koszty wszelkich świadczeń oraz leków będą rozliczane z rodzimą kasą chorych osoby ubezpieczonej;
  • nie mieć w swoim kraju żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Student musi wybrać ubezpieczenie w Niemczech.

Warto dodać jeszcze, że studenci zagraniczni przed 30 rokiem życia, którzy mają prywatne ubezpieczenie zdrowotne, muszą czasami przy zapisie na studia dodatkowo przedłożyć zaświadczenie o zwolnieniu z państwowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Studenci z Polski a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Także i studenci z Polski, którzy zamierzają studiować na niemieckiej uczelni, muszą przedłożyć dowód zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak w tym przypadku można jak najbardziej pozostać przy polskim ubezpieczeniu zdrowotnym. Trzeba jednak na uczelni przedłożyć stosowne zaświadczenie z polskiego NFZ.

Oczywiście jest jak najbardziej możliwe także dodatkowe ubezpieczenie w Niemczech. Studenci, którzy się zdecydują na to rozwiązanie, powinni w wybranej kasie chorych okazać zaświadczenie o studiach w Niemczech. Wtedy można korzystać z bardziej korzystnych stawek przewidzianych dla osób uczących się.

Studenci spoza Unii Europejskiej a ubezpieczenie zdrowotne

Studenci, którzy pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej, są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia niemieckiego – państwowego lub prywatnego. Uczący się obcokrajowcy, którzy ukończyli 30 rok życia albo mają za sobą 14 semestr studiów, nie podlegają państwowemu ubezpieczeniu. Muszą oni wybrać ofertę prywatnego ubezpieczyciela. Dokładnie ta sama zasada dotyczy wszystkich tych osób, które uczęszczają na kursy językowo mające na celu przygotowanie do studiów na niemieckiej uczelni wyższej.