Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Dlaczego to dobre rozwiązanie?

Decydując się na pracę lub studia w Niemczech, warto przemyśleć także kwestię ubezpieczenia zdrowotnego. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Dlaczego warto zdecydować się właśnie na tę możliwość? Postaramy się w tym artykule zaprezentować najbardziej istotne zalety prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. To bynajmniej nie przypadek, że tak wiele osób decyduje się właśnie na ten wariant ochrony ubezpieczeniowej.

Świadczenia w ramach ubezpieczenia prywatnego

Jednym z najważniejszych argumentów właśnie za prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech jest szeroki wybór świadczeń. To podstawowa przewaga prywatnego systemu ubezpieczeń nad państwowym. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w przypadku taryf obejmujących szerszy wybór świadczeń medycznych, składki ubezpieczeniowe są wyższe. Idea prywatnego ubezpieczenia w Niemczech jest tak skonstruowana, że każdy może liczyć na optymalny zakres opieki medycznej. Szeroki wybór form terapii, znakomita obsługa.

Świadczenia w ramach ubezpieczenia prywatnego

Krótki czas oczekiwania na wizyty u specjalistów, jedno- i dwuosobowe pokoje w szpitalu itd. – tego właśnie można się spodziewać, podpisują umowę z prywatnym ubezpieczycielem. W tym miejscu warto jeszcze nadmienić, że większość prywatnie ubezpieczonych w Niemczech deklaruje zadowolenie ze swoje ochrony ubezpieczeniowej. Aż 92 % (ankieta Allensbach, wiosna 2017) ubezpieczeniowych jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swoich taryf.

Finansowanie prywatnego systemu ubezpieczeniowego

Dużym atutem prywatnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech jest jego stabilność finansowa. Samo ubezpieczenie finansowane jest ze składek ubezpieczonych w taki sposób, aby z czasem możliwe było pokrycie rosnących wraz z wiekiem kosztów świadczeń medycznych. Chodzi o to, aby ubezpieczony nie odczuł spadku jakości świadczeń, kiedy jego zapotrzebowanie w tym względzie się zwiększy. Prywatne ubezpieczenie ma tę zaletę, że każde pokolenie płaci za swoje świadczenia. Nie ma takiej sytuacji, jak w przypadku państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, kiedy to de facto dzieci i wnuki finansują ze swoich składek leczenie starszych pokoleń. Warto dodać jeszcze, że prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe same zarządzają zgromadzonym kapitałem. Jednocześnie, co bardzo ważne, ich funkcjonowanie nie jest w żaden sposób uzależnione od ewentualnych subwencji od państwa.

Gwarancja świadczeń medycznych

Tak samo, jak w przypadku państwowego ubezpieczenia zdrowotnego prywatni ubezpieczyciele dają gwarancję pewnych świadczeń medycznych. Pamiętajmy, że państwowe ubezpieczenie zdrowotne i dostępne w jego ramach świadczenia medyczne regulowane są przez ustawodawcę. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ustawodawca nie może zmienić zakresu świadczeń na niekorzyść ubezpieczonych. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja w przypadku prywatnych ubezpieczeń – zgodnie z podpisaną na początku współpracy umową ubezpieczyciel nie może wprowadzać zmian na niekorzyść klienta. Warto zaznaczyć, że warunki ubezpieczenia są transparentne – zawsze są one przecież dokładnie wyszczególnione w umowie ubezpieczeniowej. A to jeszcze nie wszystko. Zgodnie z założeniami osoby ubezpieczone prywatnie w Niemczech mogą liczyć na ten sam opieki zdrowotnej także za granicą. To jeszcze jeden istotny argument za ubezpieczeniem prywatnym.

Prawo wyboru w ramach prywatnego ubezpieczenia

Niezaprzeczalnym atutem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech jest szeroko pojęte prawo wyboru pacjenta, który może wybrać lekarza, szpital, rodzaj terapii itd. Tego komfortu nie mają osoby podlegające systemowi ubezpieczeń państwowych. Warto podkreślić, że na rynku ubezpieczeniowym dostępne są również i taryfy, które zakładają wykorzystywanie alternatywnych metod leczenia. Jak najbardziej można w ramach ubezpieczenia korzystać z niekonwencjonalnych metod leczenia. Wybierając lekarza lub terapeutę, nie trzeba przejmować się budżetem leczenia. W przypadku niepublicznych ubezpieczeń zdrowotnych istotne jest, aby lekarz oferował leczenie odpowiadające najnowszym standardom wiedzy medycznej.

Do tego dochodzi fakt, że pacjent może sam zdecydować, czy chce otrzymać zwrot za konkretne świadczenia czy woli otrzymać określony w umowie zwrot składek w przypadku niekorzystania z ubezpieczenia. Za każdą wizytę u lekarza płacisz najpierw samodzielnie, dopiero później dostarczasz rachunek od lekarza lub ze szpitala do Twojej kasy chorych. Na podstawie dokumentu otrzymujesz zwrot. Formalności te są bardzo proste do załatwia. Większość prywatnie ubezpieczonych podkreśla wysokie standardy obsługi, których przestrzegają prywatni ubezpieczyciele.