Ubezpieczenie od nieszczęsliwych wypadków w Niemczech
Ubezpieczenie od nieszczęsliwych wypadków w Niemczech
 

Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech chroni również w czasie kiedy nie jesteś w pracy. Wiele wypadków zdarza się w domu lub np. w czasie urlopu. Ubezpieczenie państowe pokrywa jedynie te, które wydarzyły się w pracy lub w drodze do niej. 

Do kogo kierowane jest prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech?

Ubezpieczenie prywatne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przydatne dla wszystkich - dorosłych, dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie to wypełnia lukę w ubezpieczeniu wypadkowym państwowym. Chroni osoby nie tylko w szkole czy w pracy ale również poza nimi. Takie dodatkowe ubezpieczenie jest niezwykle ważne w czasach pędu cywilizacyjnego w którym liczy się czas i dużo czynności wykonuje w pośpiechu. 

Jaką lukę w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym wypełnia prywatne ubezpieczenie od nieszęśliwych wypadków w Niemczech?

Ubezpieczenie wypadkowe państwowe w Niemczech wypłaca odszkodowania za wypadki, które wydarzyły się w pracu lub w drodze do niej lub z powrotem. Jednak około 70% wypadków zdarza się w czasie wolnym, w tym przypadku niezbedne jest dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Dzieci do 3 lat nie są chronione od wypadku przez państwo. Pańswo niemieckie gwarantuję taką ochronę dopiero w czasię nauki (przedszkole, szkoła, studia).

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech - co oferuje?

Ubezpieczenie takie zapewnia pomoc finansową w przypadku kalectwa lub śmierci. Firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu lub jego rodzinie odszkodowanie w wysokości sumy gwarantowanej lub w formie renty. 

 

Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech Prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Niemczech

Wypełnij formularz i sprawdź co oferują firmy w ramach ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w Niemczech.

Ubezpieczenie wypadkowe jest jednym z ważniejszych elementów niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym każdy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć zatrudnianych pracowników na swój koszt – ubezpieczenie wypadkowe ma pokryć koszty związane z następstwami wypadków, do których doszło w pracy lub na drodze do niej. Ponadto w ramach społecznego ubezpieczenia wypadkowego możemy także liczyć na świadczenia z tytułu chorób zawodowych określonych przez ustawodawcę. Warto podkreślić, że poza świadczeniami pieniężnymi możemy spodziewać się również np. na opieki lekarskiej, świadczeń rehabilitacyjnych itd.

 

Jak widać społeczne ubezpieczenie wypadkowe, chociaż oferuje nam szeroki zakres świadczeń, dotyczy tylko i wyłącznie szkód na zdrowiu, które związane są z wykonywaną z pracą lub do których doszło na drodze do/z pracy. Tymczasem, jak wykazują statystyki towarzystw ubezpieczeniowych, do większości wypadków dochodzi w prywatnej sferze naszego życia. Stąd warto rozważyć także możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki temu będziemy chronieni w zasadzie bez przerwy.

 

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe obejmuje tylko następstwa nagłych wydarzeń, które nie były wynikiem zamiarów ubezpieczeniowego.

 

W praktyce oznacza to, że w przypadku np. odmrożeń, samookaleczenia oraz samobójstw itd., nie można spodziewać żadnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, możemy liczyć na rozmaite świadczenie, których nie zapewnia nam społeczne ubezpieczenie wypadkowe. Poza zasiłkiem powypadkowym lub rentą możemy liczyć także na pokrycie kosztów operacji plastycznych, zadośćuczynienie pieniężne za ból, zapomogę na pocztę kuracji itd.

 

 

Do zalet ubezpieczeń prywatnych należy zaliczyć także fakt, że prywatne ubezpieczenie tego rodzaju gwarantuje nam określone umownie świadczenia niezależnie od innych ubezpieczeń, które także zawarliśmy.

 

Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczenia od niezdolności do wykonywania zawodu. Należy pamiętać, że choć oba ubezpieczenia maja kilka cech wspólnych, to jednak różnią się zasadniczo tym, że z tytułu ubezpieczenia wypadkowego należą nam się świadczenia jedynie, gdy dojdzie do wypadku, który jednak nie musi mieć nic wspólnego ze sferą zawodową naszego życia.

 

Obecnie możemy wybierać spośród wielu rozmaitych taryf ubezpieczeniowych, zatem istnieje możliwość dopasowania ubezpieczenia wypadkowego do naszych indywidualnych preferencji. Możemy określić, jakie konkretnie świadczenia by nas interesowały, na jaką kwotę ubezpieczenie chcielibyśmy zawrzeć i jakiego okresu miałoby ono dotyczyć. 

Sprawdź też inne ubezpieczenia:


[ ↑ ]

Porównywarki cen ubezpieczeń niemieckich:

Polecamy także stronę o tanich kredytach w Niemczech:

 kredytywniemczech.de

Ubezpieczenie w Niemczech na samochód
Druckversion Druckversion | Sitemap
©www.ubezpieczenie24.de