Prywatne ubezpieczenie rentowe niemieckie
Prywatne ubezpieczenie rentowe niemieckie
 

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Okresy wymagane do otrzymywania renty w Niemczech

Otrzymywanie od państwa niemieckiego każdego rodzaju renty lub emerytury wiąże się z okresem w którym odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe. Minimalny okres dla poszczególnych rodzajów renty to 5, 15 i 35 lat.  Przy czym do okresu ubezpieczenia zalicza się między innymi:

- okresy składkowe płacone obowiązkowo lub dobrowolnie

- zastępcze okresy

- okresy miesięczne zaliczane do ubezpieczeń uzyskanych w małżeństwie uprawnień emerytalnych

- inne.

 

Emerytura w Niemczech (renta z tytułu wieku)

- minimalny okres płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech to 5 lat

- wiek emerytalny - od 2012 r wiek emerytalny zostanie stopniowo podniesiony z aktualnych 65 na 67 lat.

 

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Informacje o emeryturach niemieckich:

Obecny system ubezpieczeń emerytalnych w Niemczech składa się z trzech filarów – w dużym stopniu obowiązkowego ubezpieczenia państwowego, zakładowych systemów emerytalnych oraz ubezpieczeń prywatnych.


Pierwszy filar ubezpieczenia, czyli ustawowe ubezpieczenie emerytalne obejmuje wszystkich zatrudnionych pracowników, stażystów oraz niektórych przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydują się opłacać składki emerytalne. Aby otrzymać prawo do świadczeń emerytalnych, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego prze minimum 5 lat. Jak nietrudno zgadnąć, wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości uiszczanych składek.

Wspomniane zakładowe systemy emerytalne (Betriebsaltervorsorge) są elementem systemu emerytalnego, do którego możemy przystąpić dobrowolnie. Wprawdzie sposób ich funkcjonowania jest określony odgórnie przez prawo, ale o tym, czy tego rodzaju system zostanie w ogóle utworzony podejmuje każdorazowo decyzję pracodawca.


Obecnie z przyczyn demograficznych państwowe emerytury nie są wystarczająco wysokie, by mogły zapewnić emerytom zachowanie dotychczasowego standardu życia. Z tego względu warto pomyśleć o skorzystaniu z trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli z ubezpieczenia prywatnego. Podpisując umowę z prywatnym towarzystwem emerytalnym, możemy liczyć na inwestycję naszego kapitału albo w relatywnie bezpieczne papiery wartościowe albo też bardziej ryzykowne, lecz potencjalnie również i bardziej zyskowne, fundusze inwestycyjne. W przypadku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych możemy zwykle zdecydować się nie tylko na wypłacanie comiesięcznej renty, ale także na jednorazową wypłatę całego zgromadzonego kapitału wraz z odsetkami.


Warto podkreślić, że na ubezpieczenia prywatne decydują się zwykle przedsiębiorcy, którzy w Niemczech nie mają obowiązku opłacania składek na państwowe ubezpieczenie emerytalne.


Skoro już mowa o zabezpieczeniach prywatnych, należy zaznaczyć, że w Niemczech poza typowymi ubezpieczeniami prywatnymi możemy jeszcze zdecydować się na ubezpieczenia prywatne, które wspierane są przez państwowe. Takim ubezpieczeniem jest np. wiążące się z państwowymi dopłatami do składek Riester-Rente. Ubezpieczenie to przeznaczone jest w pierwszej kolejności do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem ustawowym. Również przedsiębiorcy mogą przystąpić do Riester-Rente, jednak w tym przypadku konieczne jest spełnienie kilku dodatkowych wymagań. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą jednak zdecydować się na ubezpieczenie prywatne w ramach Rürup-Rente, które wiąże się z dość znacznymi ulgami podatkowymi.

Aby przystąpić do prywatnego ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech należy wypełnić formularz

Tłumaczenie do porównywarki prywatnego ubezpieczenia rentowego w Niemczech:

 

Meine Rentenversicherung soll folgende Leistungen beinhalten: - Moje ubezpieczenie emerytalne (rentowe) powinno zawierać następujące świadczenia:

 

Anlagebetrag (mind. 40 EUR) monatlich - kwota składki (min. 40 euro) miesięcznie

oder einmalig - lub jednorazowo

 

Ich möchte mit meiner Vorsorge beginnen am - Chcę rozpocząć moje zabezpieczenie (początek płacenia składek)


Ab welchem Lebensjahr soll die Auszahlung Ihrer Rente beginnen? (Renteneintrittsalter) - Od którego roku życia ma zaczynać się wypłata emerytury? (wiek emerytalny)


Oder alternativ: lub alternatywnie

Wieviel Jahre Laufzeit soll Ihre Rentenversicherung haben? (Beitragszahlungsdauer) - Ile lat powinno trwać wypłacanie emerytury?  


Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - data urodzenia

Berufstatus - status zawodowy

Arbeiter - pracownik fizyczny

Beamter - urzędnik

Angestellter - pracownik

Selbstandiger - własna działalność gospodarcza

Arzt - lekarz

Freibelufler - wolny zawód

Student

Porównywanie się opłaca:

 

  • Ochrona prawna w Niemczech - między innymi dla kierowców lub osób prowadzących firmę w Niemczech ale również dla każdej prywatnej osoby chcącej ograniczyć wydatki na adwokatów i prawników 
  • Tablice rejestracyjne niemieckie - ubezpieczając samochód lub motocykl dowiedz się jakie litery początkowe reprezentują Twoje miejsce zamieszkania np. HH - Hamburg 

WWW.UBEZPIECZENIE24.DE

[ ↑ ]

Porównywarki cen ubezpieczeń niemieckich:

Polecamy także stronę o tanich kredytach w Niemczech:

 kredytywniemczech.de

Ubezpieczenie w Niemczech na samochód
Druckversion Druckversion | Sitemap
©www.ubezpieczenie24.de