Niezdolność do pracy w Niemczech

Osoby pracujące w Niemczech zobowiązane są do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego. Warto od razu zaznaczyć, że zarówno państwowy jak i prywatny system ubezpieczeń w Niemczech zapewni dobrą ochronę. Bardzo często słyszy się także pozytywne opinie o niemieckim systemie emerytalnym. A jak wygląda sytuacja, jeśli lekarz stwierdzi, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy? Kto może z tego tytułu otrzymać rentę w Niemczech? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytania.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech

Warto od razu podkreślić, że standardowej renty inwalidzkiej niemiecki system ubezpieczeniowy obecnie w zasadzie nie obejmuje. Kilka lat temu ustawowa renta przysługująca z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu została zniesiona dla osób, które urodziły się po 31.12.1960. Oczywiście to nie oznacza, że pracownik nie może liczyć na żadne świadczenia. Także polscy pracownicy pracujący legalnie w Niemczech mogą liczyć na świadczenie określane jako Erwerbsminderungsrente lub Erwerbsunfähigkeitsrente – chodzi o rentę z powodu niezdolności do pracy.

Te osoby, które są w stanie wykonywać dowolny zawód dłużej niż trzy godzinny dziennie, ale mniej niż sześć godzin dziennie są uprawnione do otrzymywania połowy renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta w pełnej wysokości przysługuje wyłącznie tym ososbom, które dowolny zawód (niezależnie od wykształcenia) mogą wykonywać trzy godziny dziennie lub krócej.

Jak uzyskać niemiecką rentę z tytułu niezdolności do pracy?

W jaki sposób można pozyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy w Niemczech – to pytanie zadaje sobie wiele osób, które lubią czuć się dobrze zabezpieczone.

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie przysługujące osobom:

  • płacącym składki na państwowe ubezpieczenie emerytalne w Niemczech w przeciągu co najmniej ostatnich pięciu lat;
  • które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wspomniany okres pięciu lat może zostać skrócony, jeżeli niezdolność do pracy (całkowitą lub częściową) spowodował wypadek przy pracy lub jakaś choroba zawodowa.

Istotnym krokiem przy ubieganiu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest zgłoszenie się na rehabilitację. Dopiero, gdy dany ubezpieczony otrzyma zaświadczenie, że rehabilitacja nie pomoże na tyle, aby pacjent mógł docelowo pracować dłużej niż sześć godzin dziennie, można rozpocząć starania formalne. Wystawione przez lekarza zaświadczenie można złożyć w oddziale Deutsche Rentenversicherung (państwowa instytucja ubezpieczeniowa).

Na kolejnym etapie starań o rentę z tytułu niezdolności do pracy przeprowadzane jest gruntowne urzędowe badanie lekarskie wnioskodawcy. W trakcie tego badania sprawdza się dokładnie stan zdrowia ubezpieczonego, porównuje się go z zaświadczeniem lekarskim, które on przedłożył. Następnie, jeśli podczas tego badania lekarz także stwierdzi niezdolność do pracy, wszystkie złożone dokumenty zostaną przesłane do Berlina, do stołecznego oddziału Deutsche Rentenversicherung. Tam dopiero podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia (oraz jego ewentualnym wymiarze) w oparciu o załączoną dokumentację.

Sprawdź, jak jesteś zabezpieczony na wypadek niezdolności do pracy

Jeśli pracujesz w Niemczech, w Twoim dobrze pojętym interesie leży zorientowanie się, jaka ochrona ubezpieczeniowa Cię obejmuje. Na szczęście to nie jest to żaden problem. Raz w roku do każdego ubezpieczonego w Niemczech wysyłana jest informacja dotycząca rent oraz wymagań, które trzeba spełnić, aby je otrzymać. Oprócz tego wysokość ewentualnej renty z tytułu niezdolności do pracy można także bardzo łatwo obliczyć online.

Prywatne ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy?

Statystyki pokazują, że każdego roku ok. 20-25% osób pracujących musi wycofać się z życia zawodowego na skutek choroby lub wypadku jeszcze zanim osiągną wiek emerytalny. Zatem niezdolność do pracy to realne ryzyko!

Jak już wspomnieliśmy, można bez problemu obliczyć wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, którą zapewnia system państwowy. O ile niemiecki system ubezpieczeniowy działa naprawdę dobrze, o tyle renta niekoniecznie pozwoli na zachowanie dotychczasowego standardu życia. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy renta to o wiele za mało. Warto zatem przynajmniej rozważyć możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia prywatnego na wypadek niezdolności do pracy. Takie ubezpieczenie to gwarancja wypłaty świadczenia o ustalonej wcześniej wysokości w przypadku, gdyby faktycznie stwierdzona została niezdolność do pracy.