Jak ubezpieczyć rodzinę w Niemczech?

Osoby pracujące i mieszkające w Niemczech, które zdecydowały się na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne mogą dodatkowo, bez żadnych opłat, ubezpieczyć także swoich członków rodziny. De facto oznacza to, że tylko jedna osoba musi opłacać regularnie składki, natomiast ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać cała rodzina. To bardzo istotna zaleta państwowego systemu opieki zdrowotnej w Niemczech. W dużym stopniu właśnie ze względu na fakt, że można bezpłatnie ubezpieczyć członków rodziny, wiele osób decyduje się właśnie na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne tzw. GKV (Gesetzliche Krankenversicherung).

Kogo można ubezpieczyć w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób. Oczywiście jak najbardziej można dopisać do swojego ubezpieczenia małżonka lub partnera z zarejestrowanego związku partnerskiego, jednak tylko w przypadku, kiedy jego zarobki nie są wyższe niż 435 € miesięcznie.

Do tego ubezpieczany partner:

  • nie może pracować na własny rachunek
  • nie może posiadać ubezpieczenia prywatnego
  • nie może pracować jako urzędnik.

Chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem fakt, że jak najbardziej można ubezpieczyć swoje dzieci.

Rodzina w Niemczech

Niemiecki system ubezpieczeń państwowych przewiduje bezpłatne ubezpieczenie dzieci w wieku do 23 roku życia. Oczywiście możliwość ta dotyczy wyłącznie tych dzieci, które jeszcze nie podjęły pracy zarobkowej. Jeśli dzieci osoby ubezpieczonej nadal uczęszczają do szkoły, możliwe jest bezpłatne ubezpieczenie ich do 25 roku życia. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach ubezpieczony państwowo rodzic nie może dopisać dzieci do ubezpieczenia. Np. wtedy, gdy partner lub małżonek ma ubezpieczenie prywatne a jego miesięczne zarobki przekraczają granicę ubezpieczenia państwowego, wtedy objęcie dzieci ubezpieczeniem rodzinnym nie jest możliwe.

Ubezpieczenie dla osób zamieszkujących terytorium Niemiec

Na szczęście nie trzeba spełnić zbyt wielu warunków, aby objąć swoją rodzinę ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech. Z takiego ubezpieczenia mogą skorzystać członkowie rodziny, którzy nie mają własnego ubezpieczenia ani w Niemczech ani w Polsce a do tego mieszkają w Niemczech. Wyjątkiem od tej reguły są pracownicy przygraniczni. W tym konkretnym przypadku możliwe jest objęcie ubezpieczeniem rodzinnym także i tych członków rodziny, którzy nie mieszkają na terytorium Niemiec.

Samo zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia ustawowego w Niemczech jest bardzo proste – wystarczy wypełnić formularz w języku niemieckim. Do formularza musicie załączyć zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech lub jego kopię, ponadto odpis aktu ślubu i aktów urodzenia dzieci. Jeżeli zależy Wam na ubezpieczeniu żony lub męża, pamiętajcie o załączeniu zaświadczenia o dochodach (także rencie lub emeryturze) współmałżonka. Wnioskujący o ubezpieczenie pełnoletnich dzieci powinni z kolei pamiętać o załączeniu zaświadczeń potwierdzających, że dzieci nadal się uczą.

Należy podkreślić, że wszystkie osoby, które objęte zostaną ubezpieczonym rodzinnym w Niemczech, mogą w pełni korzystać ze świadczeń w niemieckich placówkach opieki zdrowotnej. A jak wygląda sytuacja podczas pobytu w Polsce? W tym przypadku ubezpieczone osoby mogą korzystać ze świadczeń w tym samym stopniu co podczas pobytu czasowego w innych państwach Unii Europejskiej. Ubezpieczony w Niemczech Polak podczas pobytu w Polsce jest przez NFZ traktowany jak ubezpieczony turysta z zagranicy. Opieka zdrowotna ogranicza się do pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Aby osoba ubezpieczona w Niemczech mogła korzystać z opieki zdrowotnej poza terytorium Niemiec, musi posiadać kartę ubezpieczeniową AOK ze znajdującą się na jej odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EHIC.

Ubezpieczenie rodzinne, gdy dzieci mieszkają w Polsce

Również w przypadku, gdy osoba pracująca w Niemczech i ubezpieczona w niemieckiej kasie chorych chce ubezpieczyć dzieci i małżonka, którzy na stałe mieszkają w Polsce, nie jest to problemem. W zasadzie warunek jest tylko jeden – chodzi o to, aby członkowie rodziny nie mieli własnego prawa do ubezpieczenia w Polsce. Oznacza to, że można ubezpieczyć osoby, które nie pracują, nie pobierają renty ani emerytury, a także nie posiadają statusu osoby bezrobotnej w Polsce.

Jeśli jedno z rodziców pracuje w Niemczech a drugie w Polsce, nie można dopisać dzieci do niemieckiego ubezpieczenia. W takiej sytuacji dzieci mogą być ubezpieczone wyłącznie w swoim kraju zamieszkania.

Samo załatwienie formalności jest bardzo proste. Odpowiedni formularz należy złożyć w AOK. Po złożeniu wniosku pozostałe dokumenty zostaną przesłane przez niemiecką kasę chorych AOK do polskiego NFZ. Niezbędnymi formalnościami zajmie się NFZ.