Dlaczego prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech to dobry wybór?

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obligatoryjne. Można zdecydować się albo na ubezpieczenie państwowe albo na prywatne. Od dawna już dużym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia prywatne. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że można z powodzeniem dobrać taryfę, która obejmuje wszystkie interesujące świadczenia. Poniżej chcielibyśmy zaprezentować najbardziej istotne zalety prywatnego ubezpieczenia w Niemczech.

Prywatnie ubezpieczeni mogą liczyć na szybszą obsługę

To fakt! Prywatnie ubezpieczeni pacjenci mogą w dużym stopniu sami kształtować zakres usług swojego ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że nie trzeba martwić się chociażby długim oczekiwaniem na wizytę u lekarza. Także umówienie się na wizytę u specjalisty nie jest zbyt problematyczne. Jak najbardziej można umówić się w terminie znacznie wcześniejszym niż jest to w przypadku osób korzystających z państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. A to jeszcze nie wszystko. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oznacza szereg dodatkowych świadczeń. Możliwe jest pobieranie zasiłku chorobowego, wybór lekarza, a także korzystanie z dodatkowych usług z zakresu leczenia stomatologicznego.

Możliwy zwrot składek

Na rynku ubezpieczeniowym w Niemczech oferowane są także i taryfy, które obejmują pod konkretnymi warunkami zwrot składek w przypadku, gdy ubezpieczony w danym okresie nie korzystał ze świadczeń medycznych gwarantowanych przez ubezpieczyciela. O jakie konkretnie świadczenia chodzi, zależy od określonej taryfy. Nie zapominajmy w końcu o tym, że w przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego mamy możliwość, w dużym stopniu wpływać na zakres świadczeń, wybierając interesujące usługi. Osoby zainteresowane ta możliwością, powinny porównać aktualne oferty niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych właśnie pod kątem „Beitragsrückerstattungen”.

Wysokość składek nie jest uzależniona od dochodu ubezpieczonego

Istotnym atutem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech stanowi fakt, że w przeciwieństwie do ubezpieczenia państwowego wysokość osiąganego dochodu nie ma wpływu na wysokość składek. W przypadku ubezpieczenia państwowego każdy płaci składkę, która stanowi pewien procent jego dochodów (aż do ustalonej ustawowo granicy, powyżej której nie oblicza się już wyższych składek). Niezależnie od wieku i stanu zdrowia każdy jest zobowiązany do płacenia składki na podstawie wysokości pozyskiwanych dochodów. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje różne taryfy, co w praktyce oznacza, że w przypadku osób młodych, dobrze zarabiających, które nie są zainteresowane spektrum usług wiele szerszym niż w państwowym ubezpieczeniu, składki u prywatnego ubezpieczyciela mogą być nawet niższe. Ze względu na fakt, że prywatni ubezpieczyciele nie biorą pod uwagę dochodów klientów, tego rodzaju ubezpieczenie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody.

Własny udział sposobem na oszczędności

Ciekawym rozwiązaniem, które oferują swoim klientom prywatni ubezpieczyciele jest udział własny. Skorzystanie z tej możliwości pozwala na znaczne obniżenie składek ubezpieczeniowych. W zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz konkretnej taryfy tzw. udział własny (kwota, jaką ubezpieczony wykłada z „własnej kieszeni” na leczenie) może mieć różną wysokość. W praktyce oznacza to także, iż również oszczędności z tego tytułu mogą być różne. Jeśli jesteście zainteresowani tym sposobem na obniżenie kosztów ponoszonych w związku z ubezpieczeniem, szukajcie taryf prywatnych, które obejmują „Selbstbehalt”. Także i w tym przypadku warto porównać aktualne oferty ubezpieczeniowe przed podjęciem ostatecznej decyzji o podpisaniu umowy z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dodatkowe usługi w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi świadczeniami w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, możesz w zasadzie bez większego problemu dopasować zakres świadczeń do swoich oczekiwań. Osoby ubezpieczone państwowo, które są zainteresowane dodatkowymi usługami, mogą po prostu zawrzeć dodatkową umową z prywatnym ubezpieczycielem. To nie problem, jeśli postawisz na ubezpieczenie prywatne! W takim przypadku możesz bez problemu dopasować spektrum usług do swoich potrzeb, nie zawierając dodatkowych umów. Prywatni ubezpieczyciele podchodzą do swoich klientów elastycznie. Najczęściej można bez większego problemu taryfę ubezpieczeniową dopasować do swoich indywidualnych potrzeb, dodając wszystkie niezbędne świadczenia. Tym samym da się dostosować wysokość składek do konkretnych możliwości finansowych.