Ubezpieczenia niemieckie dla Polaków

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby zatrudnione w Niemczech są obowiązkowo objęte ubezpieczeniem społecznym. Wraz z podjęciem legalnego zatrudnienia otrzymasz kartę ubezpieczenia społecznego z Twoim indywidualnym numerem. Numer ten przyda Ci się wiele razy! Zarówno, gdy będziesz potrzebował dodatkowych informacji na temat wysokości Twojej niemieckiej emerytury jak i w sytuacji, gdy będziesz musiał skorzystać z niemieckich świadczeń socjalnych.

Ubezpieczenie zdrowotne to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów niemieckiego systemu ubezpieczeniowego. Pamiętajmy, że osoby pracujące w Niemczech są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego. Większość pracowników ma państwowe ubezpieczenie zdrowotne, czyli Gesetzliche Krankenversicherung. Zasadniczo możecie zdecydować się także na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Warto zaznaczyć, że prywatni ubezpieczyciele podchodzą do swoich klientów w bardzo elastyczny sposób. Oznacza to de facto, że każdy może znaleźć taryfę dla siebie, o odpowiednim zakresie świadczeń.

System ubezpieczeń zdrowotnych na terenie Niemiec
Tanie ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech. Cena już od 154 Euro


Fundusz emerytalny w Niemczech

Fundusz emerytalny to gwarancja emerytury po zakończeniu aktywności zawodowej w odpowiednim wieku. Jak wysoka będzie Twoja niemiecka emeryturą? To zależy od tego, jak wysokie składki będziesz odprowadzał przez cały okres Twojej aktywności zawodowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że ubezpieczony w Niemczech ma prawo do pobierania emerytury małżonka lub partnera, jeśli osoba ta nie żyje. W Niemczech urzędnicy oraz samozatrudnieni są zwolnieni z obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego.

Również i Polacy, którzy mają za sobą kilka lat legalnego zatrudnienia w Niemczech, mogą liczyć na niemiecką emeryturę. Także w przypadku, gdy zdecydują się na powrót do kraju. Ta zasada dotyczy zresztą wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w Niemczech bardzo dużą popularnością cieszą się także prywatne fundusze emerytalne. Niemcy korzystają z nich, aby w wieku emerytalnym cieszyć się wyższymi świadczeniami. Również i obcokrajowcy mogą skorzystać z oferty prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. Co istotne, możliwe jest jak najbardziej dalsze płacenie składek nawet po powrocie do kraju.

Ubezpieczenia emerytalne w Niemczech

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby pracujące przez jakiś czas w Niemczech, w tym także Polacy, mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Przez pierwsze 3 miesiące pobytu i pracy w Niemczech jako obcokrajowiec nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli tzw. Arbeitslosengeld. Ten fakt można bardzo prosto wytłumaczyć. Chodzi oczywiście o ograniczenie tzw. turystyki socjalnej. Stawki zasiłku dla bezrobotnych są różne w zależności od konkretnego stopnia zapotrzebowania. Przykładowo inne zapotrzebowanie mają osoby samotnie wychowujące dziecko, a inne dorośli żyjący w gospodarstwie domowym należącym np. do ich rodziców. Każdego roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech wzrasta.


Ubezpieczenie samochodowe w Niemczech


Ubezpieczenie wypadkowe

Kolejny bardzo istotny filar systemu ubezpieczeń społecznych w Niemczech! Ubezpieczeniem wypadkowym objęci są wszyscy zatrudnieni legalnie w Niemczech. Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynikające z urazów (leczenie, rehabilitacja) poniesionych w pracy, w drodze do pracy albo w trakcie szkolenia zawodowego. Ubezpieczenie od wypadku w Niemczech jest de facto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Twój niemiecki pracodawca odprowadza składka na Twoje ubezpieczenie. Jeśli ulegniesz wypadkowi, który jest bezpośrednio związany z Twoją pracą, ubezpieczenie wypadkowe przejmie wynikające z wypadku koszty.

Standardowo możesz zdecydować się dodatkowo na prywatne ubezpieczenie do wypadku. Na pewno uda Ci się znaleźć produkt ubezpieczeniowy, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Najczęściej możliwe jest wybranie taryfy o odpowiadającym zakresie świadczeń. Prywatne ubezpieczenie to bardzo dobry pomysł, jeśli zależy Ci na lepszym zabezpieczeniu w finansowym w razie nieszczęśliwego wypadku w pracy lub poza nią.

Ubezpieczenie na wypadek długotrwałej opieki

Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteś obecnie, musisz liczyć z tym, że możesz np. na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku potrzebować długotrwałej opieki pielęgniarskiej. Jeśli okaże się, że nie możesz podjąć ponownie pracy, koszy związane z opieka pielęgniarską pokryje Twoje ubezpieczenie. Ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek długotrwałej opieki w Niemczech mogą skorzystać osoby, które są państwowo ubezpieczone od co najmniej 5 lat. Oczywiście dotyczy to także imigrantów, którzy zdecydowali się na pracę w Niemczech.